Ανέκδοτο : Μια καλοστεκούμενη κυρία άνω των 90 μπαίνει σε ένα φαρμακείο

Μια καλοστεκούμενη κυρία άνω των 90 μπαίνει σε ένα φαρμακείο

 

Μια καλοστεκούμενη κυρία άνω των 90 μπαίνει σε ένα φαρμακείο - Εικόνα 2

 

Πηγή