Πώς θα γίνεται η Ενορκη Διοικητική Εξέταση στο Δημόσιο

Οδηγίες Κυρ. Μητσοτάκη, καθώς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης παρατήρησε ότι υπάρχουν παρερμηνείες σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα ή μη αναστολής της ΕΔΕ

Εγκύκλιο με οδηγίες για τη διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης παρατήρησε ότι υπάρχουν παρερμηνείες σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα ή μη αναστολής της ΕΔΕ, σε περίπτωση ποινικής δίκης.

Με βάση την εν λόγω εγκύκλιο, η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. Τονίζεται δε ότι η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Ωστόσο, το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. Επίσης, αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Επίσης, όπως επισημαίνεται η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος, η παρέλευση του χρόνου της οποίας οδηγεί στην εξάλειψη του αξιοποίνου, διακόπτεται με την έκδοση πράξεων πειθαρχικής δίωξης του υπαλλήλου (κλήση σε απολογία, παραπομπή). Εάν το πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα, το πειθαρχικό παράπτωμα δεν παραγράφεται προ της παρέλευσης του χρόνου παραγραφής του αντίστοιχου ποινικού αδικήματος. Οι δε πράξεις της ποινικής διαδικασίας αποτελούν λόγο διακοπής της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος. Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης αίρεται η διακοπή της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος, με πιθανό τον κίνδυνο παρέλευσης του χρόνου παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος και μη δυνατότητας απόδοσης τυχόν πειθαρχικής ευθύνης.

Σκοπός του συνόλου των ρυθμίσεων του πειθαρχικού δικαίου, όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο, είναι η ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και παράνομης συμπεριφοράς που εντοπίζονται στο σώμα της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, επί πειθαρχικού παραπτώματος που αποτελεί ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα, η πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα και να μην αναμένεται η εξέλιξη της πιθανότατα χρονοβόρας ποινικής δίκης.
To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ