Ανησυχία στα πανεπιστήμια για την αύξηση του αριθμού των εισακτέων

Πρόεδροι και αναπληρωτές πρόεδροι των πανεπιστημιακών Συμβουλίων κάνουν λόγο για αδυναμία λειτουργίας πολλών Τμημάτων

Σε αδυναμία λειτουργίας πολλών τμημάτων των Πανεπιστημίων θα οδηγήσει η αύξηση των εισακτέων, όπως αποφασίστηκε από το υπουργείο Παιδείας, παρά τη διαφωνία των Ιδρυμάτων.

Αυτό τονίζουν σε κοινό ανακοινωθέν οι πρόεδροι και αναπληρωτές πρόεδροι των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων της χώρας.

Οι πρόεδροι και αναπληρωτές πρόεδροι των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων της χώρας εκφράζουν την ανησυχία τους για τις πρόσφατες αποφάσεις σχετικά με την αύξηση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι «ο αριθμός φοιτητών ανά τμήμα, όπως προκύπτει έμμεσα από τον αριθμό εισακτέων που έχει αποφασιστεί, θα φέρει πολλά τμήματα σε αδυναμία να λειτουργήσουν επαρκώς. Αφ’ ενός η αναλογία διδασκομένων και διδασκόντων θα είναι σε πολλές περιπτώσεις απαγορευτικά υψηλή. Αφ’ ετέρου, οι ανεπαρκείς υποδομές (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια) θα δημιουργήσουν ανυπέρβλητα προβλήματα, εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των φοιτητών, ενώ οι διδάσκοντες και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων θα βρεθούν προ αδιεξόδου».

Οι προέδροι των Συμβουλίων υπογραμμίζουν: «Απευθύνουμε έκκληση προς την πολιτεία να εισαγάγει μία ορθολογική διαδικασία καθορισμού του αριθμού των εισακτέων, συνοδευόμενη από επαρκή τεκμηρίωση και ανάλυση, και που να συμπεριλαμβάνει τα εξής:

α) Εύλογα ανώτατα όρια για την αναλογία διδασκομένων και διδασκόντων, προσαρμοσμένα στη βάση του γνωστικού αντικειμένου του κάθε τμήματος, τα οποία να συνάδουν με τη διεθνή πρακτική.
β) Εκτίμηση του μέγιστου αριθμού φοιτητών που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υπάρχουσες υποδομές.
γ) Σεβασμό στις τεκμηριωμένες προτάσεις των Πανεπιστημίων και τα πορίσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων υπό την ευθύνη της ΑΔΙΠ.
δ) Οποιαδήποτε απόκλιση από τα ανώτατα όρια που προκύπτουν από τα α)-γ) να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του διδακτικού προσωπικού και ενίσχυση των υποδομών».
To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ