Ξεκινάει η αξιολόγηση των τελωνειακών

Τι προβλέπει η απόφαση για τη διαδικασία βαθμολόγησης και αξιολόγησης των εφοριακών στα τελωνεία Α’ και Β’ Τάξης αλλά και στις ελεγκτικές υπηρεσίες τελωνείων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρη, που προβλέπει τη διαδικασία βαθμολόγησης και αξιολόγησης – ποιοτικής και ποσοτικής- των επιδόσεων που επιδεικνύουν οι προϊστάμενοι στα τελωνεία Α’ και Β’ Τάξης αλλά και στις ελεγκτικές υπηρεσίες τελωνείων (διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση).

Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώνονται, αρχικά με τους στόχους που θα πρέπει να επιτύχουν και στη συνέχεια με τις επιδόσεις που έχουν καταγραφεί. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι ποσοτικοί στόχοι κατανέμονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο, δωδεκάμηνο και αποτυπώνονται στο ετήσιο έντυπο στοχοθεσίας  (το έντυπο υπάρχει στο ΦΕΚ το οποίο δημοσιεύεται ολόκληρο).

Αναλυτικά η απόφαση ορίζει πως οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των τελωνείων Α΄ και Β΄ τάξης και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων, ή οι ασκούντες χρέη προϊσταμένων, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, αναλαμβάνουν την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και κατανέμουν τους στόχους αυτούς, κατά περίπτωση, στους προϊσταμένους επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος. Περιγράφονται ακόμη οι κατηγορίες των ποσοτικών στόχων:

α) Το πλήθος των ελέγχων ανά δράση.
β) Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό διαπιστωθεισών παραβάσεων επί των διενεργηθέντων ελέγχων.
γ) Το πλήθος των πράξεων καταλογισμού δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και προστίμων ή των απαλλακτικών πράξεων που εκδίδονται σε σχέση με τα καταχωρημένα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης.
δ) Τα ποσά των προστίμων και πολλαπλών τελών που καταλογίζονται εντός του έτους που αφορούν οι στόχοι για τελωνειακές παραβάσεις.
ε) Τα ποσά που εισπράττονται από τα καταλογισθέντα σύμφωνα με το ανωτέρω στοιχείο δ΄.
στ) Το ποσό είσπραξης των οφειλών που είχαν καταστεί απαιτητές και ληξιπρόθεσμες έως και τις 30
Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους από τη θέση των στόχων, εκτός των ποσών που τελούν σε δικαστική αμφισβήτηση.
ζ) Το πλήθος των τελωνειακών παραστατικών της Εξαγωγής.
η) Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων του τελωνείου.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ