Οι εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια εισοδήματος

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Τροπολογία με την οποία εξαιρούνται των διατάξεων για τον αντικειμενικό προσδιορισμό εισοδήματος, όλοι όσοι έχουν φορολογική κατοικία στο εξωτερικό, κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι σήμερα, προϋπόθεση για να εξαιρεθεί κανείς του αντικειμενικού προσδιορισμού εισοδήματος, ήταν η μη απόκτηση από πλευράς του, εισοδημάτων από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «η εφαρμογή των διατάξεων των τεκμηρίων αφορά τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, και δεν μπορεί να εκτείνεται στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα πηγής Ελλάδας».

Η διάταξη αφορά στη χρήση του έτους 2013 (οικονομικό έτος 2014).

Σημειώνεται ότι με την ίδια τροπολογία, όσοι φορολογούμενοι (εξαιρουμένων των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων), έχουν εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 5000 ευρώ (ή εναλλακτικά, τα 9500 ευρώ τεκμαρτό εισόδημα), υπάγονται στη φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων.

Όπως ανέφερε σχετικά στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, η ρύθμιση αφορά πολίτες που κατά τη χρήση του οικονομικού έτους 2013, είχαν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση – ανέργους, φοιτητές κλπ.

Η σχετική διάταξη προτείνεται ώστε οι εν λόγω πολίτες, «να φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών, συνταξιούχων, να τύχουν των μειώσεων φόρων με την προσκόμιση αποδείξεων και να μην υπολογίζεται προκαταβολή φόρου».

Κατά τα άλλα, η τροπολογία περιλαμβάνει και τις εξής διατάξεις:

-Δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες φόρου κληρονομιάς, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, μέσω της μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας ακινήτου τους (ακινήτου υπό κληρονομιά ή υφιστάμενου), χωρίς τους προηγούμενους περιορισμούς.

– Γίνονται ατελώς οι εκχωρήσεις απαιτήσεων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών προς το Δημόσιο – και χωρίς την υποχρέωση καταβολής οιουδήποτε τέλους, φόρου, ή εισφοράς.

 -Απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία (κωδικός Σ.Ο. 2716).

 -Παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και στους φορολογούμενους με υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν εξεταστεί από αυτήν μέχρι το τέλος του 2013, και δεν είχε ασκηθεί στη συνέχεια προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

-Προς αποφυγή νομικού κενού, δίνεται παράταση μέχρι την 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους, στις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτός ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ