Κόκκινο στα πολυτελή ΙΧ με βουλγάρικες πινακίδες

Απόφαση μπλοκάρει τα μαϊμού εταιρικά οχήματα με πινακίδες ΕΕ

Τα πράγματα δυσκολεύουν για τους Έλληνες ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων με πινακίδες της ΕΕ,  καθώς θα πρέπει στο εξής να αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματική  επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος – μέλος της Κοινότητας και όχι…μαϊμού, προκειμένου να γλυτώνουν από την υψηλή φορολογία που προβλέπεται στη χώρα μας.  

Ο υφυπ.  Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, σύμφωνα με το in.gr, εξέδωσε απόφαση για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που όμως εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος, στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ίδρυσης εικονικών ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία με σκοπό την αγορά οχημάτων μεγάλου κυβισμού τα οποία εν συνεχεία κυκλοφορούν αδασμολόγητα και «ελεύθερα» φορολογικών βαρών στους ελληνικούς δρόμους.  

Σημειώνεται πως οι ελληνικές εταιρείες στην Βουλγαρία αυξήθηκαν το 2013 στις 9.000 από 6.000 το 2012. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι περισσότερες από αυτές ιδρύθηκαν για να δικαιολογούν την ύπαρξη οχημάτων μεγάλου κυβισμού οι κάτοχοι των οποίων γλιτώνουν τον φόρο πολυτελείας, τα τεκμήρια διαβίωσης, τα υψηλά τέλη κυκλοφορίας, όπως και τα υψηλά ασφάλιστρα.

Στο εξής οι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων με Κοινοτικές πινακίδες θα πρέπει να προσκομίζουν στην τελωνειακή Αρχή νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος, η οποία θα προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία θα αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας, προκειμένου για μισθωτούς εργαζόμενους ή θα προσκομίζεται νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη συμφωνία μη μισθωτού εργαζόμενου με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία θα προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και θα περιγράφει την επαγγελματική του σχέση ή συνεργασία του με την εταιρεία.

Ακόμη, οι κάτοχοι του οχήματος θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της στο άλλο κράτος -μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.

-Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους -μέλους, στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει.

-Φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, η οποία του έχει παραχωρήσει το επιβατικό όχημα.

Μέχρι σήμερα κάποιος μπορούσε να κυκλοφορεί στην Ελλάδα με Ι.Χ. με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας αρκεί να αποδείκνυε πως διαμένει τουλάχιστον έξι μήνες για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους στη χώρα αυτή, αλλά και να προσκόμιζε στις τελωνειακές αρχές το καταστατικό της εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα, τη βεβαίωση των αρμοδίων Αρχών για την καταχώρισή της εταιρείας στα εμπορικά μητρώα, καθώς και ένα μισθωτήριο συμβόλαιο του επαγγελματικού χώρου που εδρεύει η εταιρεία.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ