Καθολικά αντίθετοι οι δικηγόροι στο σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι τόσο «η φιλοσοφία, όσο και οι επιμέρους ρυθμίσεις του σχεδίου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προσκρούουν σε βασικές αρχές του κράτους δικαίου»

Την καθολική αντίθεσή της εκφράζει η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ ζητεί την παράταση του χρόνου δημόσιας διαβούλευσης, τόσο  για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όσο για το σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι τόσο «η φιλοσοφία, όσο και οι επιμέρους ρυθμίσεις του σχεδίου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προσκρούουν σε βασικές αρχές του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης, επιδρούν αρνητικά στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, προσβάλλουν δικαιώματα των πολιτών, σε αντίθεση με προφανείς παρεμβάσεις υπέρ των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ υποβαθμίζουν το έργο και τον θεσμικό ρόλο των δικηγόρων».

Για τους λόγους αυτούς ζητούν  από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου να παρατείνει, το χρόνο της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να υπάρξει «πραγματικός, γόνιμος διάλογος». Μάλιστα, την  προθεσμία των δυο εβδομάδων για την διαβούλευση του σχεδίου Κώδικα Ποινικής  Δικονομίας, την χαρακτηρίζουν  οι δικηγόροι «προδήλως προσχηματική».
Να σημειωθεί  ότι έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 28.3.2014, ενώ για Κώδικά Ποινικής Δικονομίας η ολοκλήρωση  της δημόσιας διαβούλευσης  προβλέπεται την 16η Μαΐου 2014.

Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή σε ανακοίνωσή της για το ζήτημα του σχεδίου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  αναφέρει ότι οι ρυθμίσεις του «πέραν του ότι είναι σε πλείστες όσες περιπτώσεις ανεφάρμοστες, άλλως δυσχερώς εφαρμόσιμες, παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της δίκαιης πολιτικής δίκης, όπως είναι η αμεσότητα, δημοσιότητα και προφορικότητα της διαδικασίας, η διεξαγωγή της δίκης κατ’ αντιμωλία, η ισότητα των διαδίκων, η ισοπλία, το δικαίωμα άμυνας κ.ά.».

Ακόμα, αναφέρουν οι δικηγόροι για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας:    «Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η δίκη από δημόσια, προφορική και άμεση, μεθίσταται σε διαδικασία άψυχη, άχαρη, μυστική και έμμεση. Οι διάδικοι, από ζώντα υποκείμενα της δικαστικής διαδικασίας, καθίστανται κομιστές εγγράφων, σε μία διαδικασία κατά την οποία η φυσική τους παρουσία μάλλον καθίσταται οχληρή. Από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων αφαιρείται το θεμελιώδες στοιχείο της θεσμικής τους υπόστασης – το συνηγορείν σε δικαστήριο. Εχέγγυα θεσμικά, τα οποία συγκροτούν τον πυρήνα του θεσμού της απονομής της Δικαιοσύνης (θεσμική υποχρέωση του δικαστηρίου να μορφώσει άμεση και προσωπική – βιωματική αντίληψη αναφορικά με τα μέσα αποδείξεως) αντιμετωπίζονται πλέον ως εξοβελιστέα διαδικαστικά εμπόδια, που επιφέρουν χρονοτριβή. Εύλογα, πλέον, γεννάται ο φόβος, ότι η εξυπηρέτηση του δικαιοπολιτικού σκοπού της ταχύτητας στην απονομή της Δικαιοσύνης θα πλήξει καίρια θεσμικές εγγυήσεις του πυρήνα της υπόστασής της. Στο βωμό της ταχύτητας, κινδυνεύει να θυσιαστεί η Δικαιοσύνη.

Σε άλλο σημείο την ανακοίνωσης για τον  Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  οι δικηγόροι αμφισβητούν αν μπορεί να εκδίδονται αποφάσεις ασφαλτικών μέτρων μέσα σε δύο 24ώρα, υπογραμμίζοντας συγκεκριμένα:
 
«Η ριζική αναμόρφωση του σταδίου της προδικασίας, στο πλαίσιο της διαγνωστικής δίκης ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, θα αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ατελέσφορη. Κατά μείζονα λόγο δεν μπορεί να γίνεται λόγο για έκδοση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων εντός 48 ωρών και μάλιστα με τις συνταγματικά αίολες συνοπτικές αιτιολογίες».
Η θεσμοθέτηση του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων, θα προκαλέσει μια αδικαιολόγητη επιβάρυνση, με πολλαπλά δικαστικά έξοδα (περισσότερες ανακοπές, έξοδα μη διενεργηθησόμενων ή άκαρπων πλειστηριασμών κ.λπ.), σημειώνει η ανακοίνωση.
           
Συμπερασματικά η συντονιστική επιτροπή αναφορικά με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομία «διαπιστώνει για μια ακόμη φορά, προχειρότητα και επίκληση «μνημονιακών λογικών» προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της καθυστέρησης των δικών» και προσθέτει: « Ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα βρει τη λύση του, αν η ελληνική πολιτεία δεν αποφασίσει να συμμορφωθεί με τις πυλωτικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ, οι οποίες αναγορεύουν αυτό, ως πρόβλημα δομικό, συστημικό, δηλαδή που έχει σχέση με τη δημιουργία υποδομών, τόσο σε υλικοτεχνικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό».
           
Και καταλήγει η συντονιστική επιτροπή ως προς τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας:
 «Επειδή η τακτική της Πολιτείας να νομοθετεί εντελώς πρόχειρα και αναποτελεσματικά, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από το δικηγορικό σώμα, αλλά πιστεύουμε και από όλους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης».
 
To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ