Υπόθεση Υπεξαίρεση: Στην τσέπη υπαλλήλων του Μετρό 1,1 εκατ. ευρώ!

Υπόθεση Υπεξαίρεση: Στην τσέπη υπαλλήλων του Μετρό 1,1 εκατ. ευρώ!

Μόνο για το 2015 το κύκλωμα των επίορκων υπαλλήλων της Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (μετρό γραμμές 2 & 3) πώλησε σε εκδότες σταθμών εισιτήρια και κάρτες αξίας 1.156.321,206 ευρώ, ποσό το οποίο, ποτέ, δεν αποδόθηκε στην ΣΤΑΣΥ.

Υπόθεση Υπεξαίρεση: Στην τσέπη υπαλλήλων του Μετρό 1,1 εκατ. ευρώ!

Αυτό προκύπτει από Έλεγχο και Ένορκη Διοικητική Εξέταση στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης μετά την έκδοση σχετικής Εντολής Ελέγχου σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης χρηματικών ποσών που προέρχονται από τη διάθεση εισιτηρίων, καρτών απεριορίστων διαδρομών και προστίμων της Εταιρείας για το έτος 2015.

Αφορμή για τον έλεγχο αυτό ήταν ανώνυμη καταγγελία που αφορούσε υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών από υπαλλήλους του Τομέα Καταμέτρησης της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ (Μετρό Γραμμές 2 και 3).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΓΕΔΔ, από τον έλεγχο και τη διενεργηθείσα ΕΔΕ προέκυψαν τα ακόλουθα:

Υπάλληλοι της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε (Μετρό Γραμμές 2 και 3) προέβησαν σε διαθέσεις εισιτηρίων/καρτών (κουπονιών) σε Εκδότες (πωλητές) Σταθμών του Μετρό, συνολικού ύψους 1.156.321,206 προς πώληση στο κοινό, χωρίς να βρεθούν κατά τον έλεγχο του ΓΕΔΔ, τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία διακινήσεων των εν λόγω εισιτηρίων/καρτών, με συνέπεια,

α) να μην εμφανίζονται ως λογιστικές εγγραφές στην Ημερήσια Κατάσταση Ταμείου και

β) να μην εμφανίζονται ως εισπράξεις στα ευρεθέντα Πρακτικά της Επιτροπής Καταμέτρησης περιεχομένου σάκων εισπράξεων και ως εκ τούτου, συνολικό ποσό ύψους 1.156.321,206 να μην έχει αποδοθεί στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα στην επόμενη σελίδα

Σελίδα — 1 2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ