Το Κάρμα δεν συγχωρεί: 12 Gifs που αποδεικνύουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν!

Το Κάρμα δεν συγχωρεί: 12 Gifs που αποδεικνύουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν!

Αυτά τα Gifs μας υπενθυμίζουν ότι το Κάρμα δεν συγχωρεί…

Οι …  εξυπνάδες επιστρέφονται!!

Ο νόμος του κάρμα ταυτίζεται με τον νόμο της αιτιότητας, της αναπόφευκτης δηλαδή σχέσεως αιτίου και αιτιατού, ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης, ο νόμος της δικαιοσύνης και της ισορροπίας, που ακολουθούν την εφαρμογή του σε κάθε εκδήλωση της ζωής με συνέπεια να διαμορφώνεται ανάλογα απ΄ αυτό το ίδιο το κάρμα.

Δείτε 12 Gifs που αποδεικνύουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν!

Το Κάρμα δεν συγχωρεί: 12 Gifs που αποδεικνύουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν!

Το Κάρμα δεν συγχωρεί: 12 Gifs που αποδεικνύουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν!

Το Κάρμα δεν συγχωρεί: 12 Gifs που αποδεικνύουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν!

Το Κάρμα δεν συγχωρεί: 12 Gifs που αποδεικνύουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν!

Διαβάστε περισσότερα στην επόμενη σελίδα

Σελίδα — 1 2 3

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ