Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!!

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!!

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!!

Ο χρήστης του Imgur, Evan εργάστηκε για αυτό το παλιό φορτηγάκι για τέσσερις μήνες τα Σαββατοκύριακα και κάθε βράδυ μετά τη δουλειά και τώρα που ολοκληρώθηκε, είναι ενθουσιασμένος για να ξεκινήσει περιπετειώδη ταξίδια.

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 1

Το τελικό van / μικροσκοπικό σπίτι.

Ζύγιζε σε 6.600 λίβρες. Πλέον ζυγίζει 8.600 κιλά. Η συνολική κατασκευή προσέθεσε 1.300 λίβρες.

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 2

Καθαρισμένο κι έτοιμο για το ξεκίνημα.Του πήρε μια ολόκληρη μέρα για να ξεφορτωθεί τον εργοστασιακό εξοπλισμό

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 3Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 4Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 5Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 6Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 7Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 8Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 10Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 11

 

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 12Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 13

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 14

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 15Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 16Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 17Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 18

Πλήρωση των κοιλοτήτων με αφρό για μόνωση. Χρειάστηκαν 30 φυάλες και 4 διαδρομές στην αποθήκη λόγω κακής εκτίμησης

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 19Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 20

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 21Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 22Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 23Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 24

Κόψιμο τρύπας για τοποθλετηση ανεμιστήρα

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 25Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 26Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 27Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 28

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 29Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 30

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 31Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 32Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 33

Οι μπαταρίες τοποθετήθηκαν στον σκελετό του κρεβατιού και ασφαλίστηκαν καλά λόγω του βάρους τους

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 34Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 35

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 37Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 38

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 39Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 40Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 41Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 42Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 43

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 44Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 45Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 46Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 47Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 48Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 49Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 50Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 51Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 52Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 53Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 54

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 55Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 56Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 57Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 58

Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 59Δείτε πως μετέτρεψε παλιό βανάκι σε όχημα για περιπέτειες !!! - Εικόνα 60

Δείτε πως, πατέρας και γιός, μετέτρεψαν ένα παλιό βανάκι…

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ