15 φωτογραφίες που θα αποδεικνύουν ότι η Ισλανδία ανήκει σε άλλον πλανήτη.

Η Ισλανδία είναι μία νεαρή γεωλογικά περιοχή, η οποία βρίσκεται πάνω στη μεσοωκεάνεια ράχη του Ατλαντικού. Η θέση αυτή σημαίνει έντονη γεωλογική δραστηριότητα και μεγάλο αριθμό ηφαιστείων, όπως τα Χέκλα, Ελντγκιάου, Χερδουμπρέιδ και Έλντφετλ.

Όπως είναι φυσικό, το κλίμα είναι ψυχρό και το 10% της έκτασης του νησιού είναι καλυμμένο από παγετώνες. Παρόλα αυτά, το Ρεύμα του Κόλπου περνάει από τις ακτές τις χώρας και κάνει το κλίμα κάπως πιο ήπιο. Τα καλοκαίρια είναι ξηρά και δροσερά, ενώ οι χειμώνες σχετικά ήπιοι, για το γεωγραφικό πλάτος της χώρας, και με αρκετά ισχυρούς ανέμους.

Σε αυτές τις 15 εξωπραγματικές φωτογραφίες που ακολουθούν βλέπουμε ξεκάθαρα την σπάνια και μοναδική ομορφιάς αυτής της απομονωμένης χωράς που πραγματικά μοιάζει λες και βρίσκεται σε κάποιον άλλον πλανήτη. 15 φωτογραφίες που θα αποδεικνύουν ότι η Ισλανδία ανήκει σε άλλον πλανήτη. - Εικόνα115 φωτογραφίες που θα αποδεικνύουν ότι η Ισλανδία ανήκει σε άλλον πλανήτη. - Εικόνα2 15 φωτογραφίες που θα αποδεικνύουν ότι η Ισλανδία ανήκει σε άλλον πλανήτη. - Εικόνα315 φωτογραφίες που θα αποδεικνύουν ότι η Ισλανδία ανήκει σε άλλον πλανήτη. - Εικόνα4 15 φωτογραφίες που θα αποδεικνύουν ότι η Ισλανδία ανήκει σε άλλον πλανήτη. - Εικόνα5 Διαβάστε περισσότερα στην επόμενη σελίδα

Σελίδα — 1 2 3

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ