20 επαγγέλματα που κάποτε υπήρχαν στην Ελλάδα όπως φανοκόρος και κορινοθέτης

Φανοκόρος

20 επαγγέλματα που κάποτε υπήρχαν στην Ελλάδα - Εικόνα10

Μέχρι να ανακαλυφθούν οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες υπήρχαν άνθρωποι που η αποστολή τους ήταν να ανάβουν και να σβήνουν τις λάμπες του δρόμου.

Γαλατάς

20 επαγγέλματα που κάποτε υπήρχαν στην Ελλάδα - Εικόνα11

Πριν από την ανακάλυψη των ψυγείων, το γάλα έπρεπε να παραδίδεται καθημερινά , αλλιώς θα χαλούσε. Αυτή ήταν η καθημερινή δουλειά του γαλατά.

Μεταφορείς δέντρων

20 επαγγέλματα που κάποτε υπήρχαν στην Ελλάδα - Εικόνα12

Πριν από την ανακάλυψη του αυτοκινήτου δεν υπήρχε άλλος τρόπος μεταφοράς των μεγάλων κορμών από τα ποτάμια. Εκεί υπήρχαν άνθρωποι επιφορτισμένοι με την αποστολή να τα οδηγήσουν σε περιοχές επεξεργασίας.

Τηλεφωνητής

20 επαγγέλματα που κάποτε υπήρχαν στην Ελλάδα - Εικόνα13

Οι τηλεφωνητές ήταν αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας ενός τηλεφωνικού δικτύου πριν από τη σύγχρονη τεχνολογία.  Σήμερα πλέον που όλα γίνονται ψηφιακά η θέση τους έχει καταργηθεί.

Εκταφέας νεκρών

20 επαγγέλματα που κάποτε υπήρχαν στην Ελλάδα - Εικόνα14 Οι εκταφείς νεκρών υπήρχαν τον 19ο αιώνα για να αφαιρούν τα πτώματα από τους τάφους. Στην συνέχεια τα παρέδιναν στα πανεπιστήμια για να χρησιμοποιηθούν σε έρευνες. Διαβάστε περισσότερα στην επόμενη σελίδα

Σελίδα — 1 2 3 4 5

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ