14 άνθρωποι που έχουν πολύ φαντασία αλλά καθόλου ταλέντο στο να διορθώνουν τα πράγματα

Όταν η καινοτομία συνδυαστεί με ικανά χέρια, μπορεί να γίνει κάτι πολύ όμορφο. Ωστόσο, όταν κάποιος είναι δημιουργικός, αλλά όχι όσο ικανός χρειάζεται, αυτό μπορεί να έχει ως…

αποτέλεσμα μια καταστροφή – σκεφτείτε τον Steve Jobs και τον Tim Taylor με τα εργαλεία του. Οι παρακάτω άνθρωποι έχουν καταπληκτικές ιδέες, αλλά η εκτέλεση τους είναι κακή και σχεδόν καταστροφική. 1. Αν η κολλητική ταινία είναι φωτιά, μην την τοποθετείτε κοντά σε δεξαμενή με καύσιμα 14 άνθρωποι που έχουν πολύ φαντασία αλλά καθόλου ταλέντο στο να διορθώνουν τα πράγματα - Εικόνα1 2. Κρεμάστε το ή πάρτε πρόστιμο 14 άνθρωποι που έχουν πολύ φαντασία αλλά καθόλου ταλέντο στο να διορθώνουν τα πράγματα - Εικόνα2 3. Τα αντικείμενα στον καθρέφτη είναι σε πραγματική απόσταση γιατί αυτός είναι ένας κανονικός καθρέφτης 14 άνθρωποι που έχουν πολύ φαντασία αλλά καθόλου ταλέντο στο να διορθώνουν τα πράγματα - Εικόνα3 4. Αν χαλάσει το εξωτερικό σας φως, απλά δείτε τη φωτεινή πλευρά 14 άνθρωποι που έχουν πολύ φαντασία αλλά καθόλου ταλέντο στο να διορθώνουν τα πράγματα - Εικόνα4 5. Τι έπρεπε να κάνεις; 14 άνθρωποι που έχουν πολύ φαντασία αλλά καθόλου ταλέντο στο να διορθώνουν τα πράγματα - Εικόνα5 Διαβάστε περισσότερα στην επόμενη σελίδα

Σελίδα — 1 2 3

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ