Αναρτήθηκαν ενδεικτικά θέματα για το τεστ εισαγωγής στα Πειραματικά σχολεία

Δεν ορίζεται συγκεκριμένη ύλη, αλλά αρκούν όσα ήδη έχουν αφομοιώσει οι μαθητές από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, δηλώνουν οι υπεύθυνοι 

Πρότυπα θέματα για την εισαγωγή μαθητών στα γυμνάσια λύκεια στα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο η Διοικούσα Επιτροπή, προκειμένου να βοηθήσει τους υποψηφίους στη μελέτη τους.

Συγκεκριμένα η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ανακοίνωσε ότι έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία/τεστ δεξιοτήτων που αφορούν στην εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια το σχολικό έτος 2014-2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://apps.athena.net.gr/pps.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. 

Γι’ αυτό, οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.
To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ