Αρχές Μαΐου επιστρέφουν οι τροϊκανοί στην Κύπρο

Τα δημόσια οικονομικά, οι μακροοικονομικές εξελίξεις, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο επίκεντρο των επαφών

Στις 6 Μαΐου ξεκινά η τέταρτη αξιολόγηση του κυπριακού μνημονίου από τη Τρόικα. Η πρώτη εβδομάδα θα αναλωθεί σε τεχνοκρατικό έλεγχο και η δεύτερη σε πολιτικό διάλογο. 

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα, πέραν από την πορεία των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, οι δανειστές θα αξιολογήσουν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε από εξωτερικό οίκο της επιχειρησιακής ικανότητας των μονάδων διευθέτησης δανείων των εμπορικών τραπεζών, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου. Με βάση το μνημόνιο η ίδια αξιολόγηση για τον Συνεργατισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαΐου.

Στον τομέα των μεταρρυθμίσεων σημαντική θεωρείται η εξέταση της πορείας κατάρτισης του νέου μεταρρυθμιστικού πλαισίου, που θα θεσπίζει τις διαδικασίες περί αφερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων.
To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ