Aύξησε τα μερίδια αγοράς ο όμιλος Χαλκόρ

Αυτό αποτυπώθηκε από τους εκπροσώπους της εταιρείας στο πλαίσιο της παρουσίασης του ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Τη διατήρηση ή και την αύξηση των μεριδίων αγοράς του στην πλειονότητα των αγορών, όπου δραστηριοποιείται, πέτυχε ο όμιλος Χαλκόρ, όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).   Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση 2013, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη.   Ειδικότερα, και σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, για τη χρήση 2013, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1.102 εκατ. έναντι ευρώ 1.259 εκατ. ευρώ, το 2012, μειωμένος κατά 12,5%.   Όπως αναφέρθηκε, η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στις μειωμένες μέσες τιμές των μετάλλων συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Σε επίπεδο όγκων, το 2013, στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων είχαμε αύξηση στις ποσότητες πωλήσεων, με εξαίρεση τα καλώδια όπου η καθυστέρηση της υπογραφής της ετήσιας σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ είχε σαν αποτέλεσμα να παραδοθούν εντός του 2013 λιγότερες από τις μισές ποσότητες της σύμβασης, γεγονός που επηρέασε αρνητικά και το συνολικό όγκο πωλήσεων του ομίλου κατά 7%. Επίσης, όσον αφορά τα καλώδια, υπήρξε σημαντική μεταβολή στο μείγμα των πωλήσεων με περισσότερες πωλήσεις αλουμινένιων καλωδίων έναντι χάλκινων.   Σε επίπεδο κερδοφορίας ομίλου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 34,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 80%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν, το 2013, σε ζημιές 58 εκατ. ευρώ ή 0,5725 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ ή 0,2569 ευρώ ανά μετοχή, το 2012. Η μείωση αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη ζημιά, ύψους 20,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 3,2 εκατ. ευρώ, το 2012, από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιρειών του ομίλου, ως συνέπεια της προαναφερθείσας πτώσης των τιμών των μετάλλων.   Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του ομίλου ΧΑΛΚΟΡ και στη δυναμική παραγωγική του βάση με τις εννέα κύριες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης, έγινε αναφορά στα προϊόντα του ομίλου, καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναφορά έγινε και στο επενδυτικό πλάνο του ομίλου, τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά, από το 2000 και μετά, έχει ανέλθει στα 450 εκατ. ευρώ περίπου, προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής.   Το 2013, ο όμιλος ΧΑΛΚΟΡ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις, ύψους 58 εκατ. ευρώ περίπου, από τις οποίες το μεγαλύτερο ποσό αφορούσε τον όμιλο Ελληνικά Καλώδια, στο πλαίσιο της συνέχισης επενδυτικού προγράμματος, με κύριο στόχο την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων. Έχοντας ολοκληρώσει το επενδυτικό του πρόγραμμα, ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια αποτελεί πλέον έναν από τους ελάχιστους κατασκευαστές καλωδίων σε όλο τον κόσμο που είναι σε θέση να παράγει υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης.   Κλείνοντας την παρουσίαση, έγινε αναφορά στις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, κατά την οποία εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό και τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση των οικονομιών των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης, ο όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση. Οι ήδη ανακοινωθείσες μειώσεις στις τιμές της ενέργειας θα βοηθήσουν σε περαιτέρω μείωση του βιομηχανικού κόστους και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του ομίλου. Επιπλέον, και την τρέχουσα χρήση, η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και η μείωση του καθαρού δανεισμού αποτελούν την κύρια προτεραιότητα του ομίλου, όπως επισημάνθηκε.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ