Διαθεσιμότητα: Πώς θα τοποθετούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι στις νέες θέσεις τους

Σε πρώτη φάση, η τροπολογία θα αφορά εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ – Θα ισχύσει ωστόσο για το σύνολο των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα – Διαβάστε τη ρύθμιση

Τον τρόπο τοποθέτησης, σε νέους φορείς, των υπαλλήλων εκείνων, που έχουν αποχωρήσει από τις υπηρεσίες τους και έχουν μπει σε καθεστώς κινητικότητας, καθορίζει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και που υπογράφεται από τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανάπτυξης, Κωστή Χατζιδάκη.

Η τροπολογία αφορά υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση μετακίνησης σε περισσότερους από έναν φορείς. Σύμφωνα με την τροπολογία, “τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται”.

Με αυτόν τον τρόπο κλείνει μια εκκρεμότητα για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να καλύψουν περισσότερες από μία κενές θέσεις.

Σε πρώτη φάση, η τροπολογία θα αφορά εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ, των οποίων η περίοδος διαθεσιμότητας φτάνει στο τέλος, ωστόσο το ίδιο θα ισχύσει για το σύνολο των υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μετάταξης/μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εκάστης Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων».
To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ