Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Αυτό προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία

Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (e-justice), μετά τα Ποινικά, Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, θα είναι πλέον δυνατή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αυτό προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Σύμφωνα με το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είναι στο πλαίσιο της «Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης» (e-justice),  ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα καθορίσει τον χρόνο έναρξης του επίμαχου διατάγματος με το οποίο καθιερώνεται η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (δικηγόροι του Δημοσίου) αφού επιλέξουν ηλεκτρονικά μεταξύ των δικαστηρίων το Ελεγκτικό Συνέδριο,  θα συμπληρώνουν τα πεδία («κουτάκια») που τους ζητούνται για την εξακρίβωση των δεδομένων τους και θα προχωρούν στην συνέχεια στην κατάθεση του δικογράφου ή στην κατάθεση εγγράφων και άλλων πιστοποιητικών ή θα αιτηθούν την λήψη των σχετικών πιστοποιητικών που επιθυμούν.

Παράλληλα, οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι θα  ταυτοποιούν ηλεκτρονικά το δικηγόρο. Δηλαδή, να διαπιστώνουν την έλλειψη ασυμβίβαστου ή κωλύματος λόγω πειθαρχικής κύρωσης στα πρόσωπα των δικηγόρων (εφόσον υπάρχει) και μετά θα επιτρέπουν την  συνεχίσει της διαδικασίας κατάθεσης δικογράφου, κ.λπ., ενώ θα διενεργούν την ηλεκτρονική εισπράξει των σχετικών ποσών των παραβόλων μέσω Τραπεζών και θα μεριμνούν για τον επιμερισμό τους στους αρμόδιους φορείς. Επίσης,  θα διαβιβάζουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο δικαστήριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική κατάθεση.

Με τη σειρά του το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα δέχεται την ηλεκτρονική κατάθεση, θα διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο (ηλεκτρονική υπογραφή, κ.λπ.), θα παρέχει τα απαιτούμενα αντίγραφα στους δικηγόρους, θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κάθε δικογραφίας, θα παρέχει ηλεκτρονικά αντίγραφα αποφάσεων, κ.λπ.

Οι δικηγόροι εάν δεν έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα «έξοδα αναπαραγωγής αντιγράφων σε χαρτί του δικογράφου» υποχρεούνται μέσα σε 20 ημέρες από την ηλεκτρονική κατάθεση να προσκομίσουν στο δικαστήριο τρία αντίγραφα των δικογράφων  σε έντυπη μορφή και αντίγραφο της προσβαλλόμενη διοικητικής πράξης (υπουργικής, νομαρχιακής, κ.λπ. απόφασης).

To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ