Κυπριακή Βουλή: «Βασιλικά» μπόνους σε υπαλλήλους τραπεζών

Στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας πήρε ως bonus, το 2008, το ποσόν των 3,3 εκατ. ευρώ!

Πάρτι με bonus σε διαυθυντικά στελέχη γινόταν στις κυπριακές τράπεζες πριν από τη κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας. Την Παρασκευή η Επιτροπή Θεσμών της Κυπριακής Βουλής έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση της για τους λόγους που οδηγήθηκε στη καταστροφή η κυπριακή οικονομία στην οποία καταγράφονται «πράματα και θάματα».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ένα μόνο στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας πήρε ως bonus το 2008, το ποσόν των 3,3 εκατ. ευρώ. Η έκθεση της επιτροπής διαπιστώνει ότι τα στελέχη της Λαίκής Τράπεζας (που έκλεισε με την απόφαση του Eurogroup) ήταν πιο ευνοημένα στην Ελλάδα από ότι στη Κύπρο καθώς λάμβαναν πολλαπλάσια ωφελήματα. Στην Ελλάδα δόθηκαν ως ωφελήματα πέραν των 33 εκατ. ευρώ σε 820 εργαζόμενους σε σύγκριση με ποσό ύψους 17,8 εκατ. που παραχωρήθηκε σε 546 εργαζόμενους στην Κύπρο.

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμα πως «περαιτέρω ερωτήματα προκύπτουν για τις διαδικασίες έγκρισης των φιλοδωρημάτων (bonus) καθώς εκπρόσωπος της Ειδικού Διαχειριστή της Τράπεζας δήλωσε στην Επιτροπή ότι υπήρξαν περιπτώσεις που παραχωρήθηκαν φιλοδωρήματα χωρίς την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας». Παράλληλα, κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι λάμβαναν τέτοια bonus διαπιστώθηκε ότι δεν εξυπηρετούσαν δάνεια που είχαν λάβει!

Η Επιτροπή αξιολογεί ως μη δικαιολογημένη και εξωπραγματική την πρακτική: «Οι υψηλού ρίσκου επενδύσεις που γίνονταν κατά τον ουσιώδη χρόνο και τα εικονικά κέρδη τα οποία φαίνονταν στις οικονομικές καταστάσεις τα οποία προέκυπταν από τις επενδύσεις σε ομόλογα και άλλα σχετίζονταν και με τις αυξήσεις μισθών και ωφελημάτων»..
Πολλά έγιναν κατά παράβαση της συμφωνίας των αρχηγών-κρατών της Ε.Ε.  ότι οι τράπεζες θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την καταβολή μερισμάτων και πρόσθετων παροχών, έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της ανακεφαλαιοποίησης τους.

Κατά το έτος 2011 και το 2012 παραχωρήθηκε μπόνους σε στελέχη της τράπεζας στην Κύπρο και την Ελλάδα. Η παραχώρηση έγινε μετά τη Συμφωνία στην Ε.Ε., αναφέρει η Επιτροπή, συνεπώς θα πρέπει να διερευνηθούν οι γενικότερες ευθύνες των εποπτικών αρχών που επέτρεψαν την καταβολή των φιλοδωρημάτων.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση της Επιτροπής Θεσμών εδώ.

To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ