Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ
Pets

Η Whistle, μια εταιρεία που κατασκευάζει ένα GPS και κολάρα παρακολούθησης δραστηριότητας για σκύλους συνέλεξε τα στοιχεία από 135.000 Αμερικανούς που χρησιμοποίησαν αυτές τις συσκευές για τα σκυλιά τους. Εδώ είναι τα αποτελέσματα και η κατάταξη των πιο ενεργών σκυλιών της Αμερικής.

#43: Great Dane

Ενεργός κατά μέσο όρο 67.24 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 1

#42: Airedale Terrier

Ενεργός κατά μέσο όρο 67.26 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 2

#41: Rat Terrier

Ενεργός κατά μέσο όρο 67.42 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 3

#40: Pit Bull mix

Ενεργός κατά μέσο όρο 67.74 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 4

#39: Catahoula Leopard Dog

Ενεργός κατά μέσο όρο 67.88 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 5

#38: Plott Hound

Ενεργός κατά μέσο όρο67.97 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 6

#37: Boston Terrier

Ενεργός κατά μέσο όρο 68.42 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 7

#36: Miniature Dachshund

Ενεργός κατά μέσο όρο 68.93 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 8

#35: Boxer

Ενεργός κατά μέσο όρο 69.15 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 9

#34: Alaskan Husky

Ενεργός κατά μέσο όρο 69.27 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 10

#33: Redbone Coonhound

Ενεργός κατά μέσο όρο 69.45 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 11

#32: Maltese

Ενεργός κατά μέσο όρο 69.6 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 12

#31: Bichon Frise

Ενεργός κατά μέσο όρο 69.61 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 13

#30: Standard Schnauzer

Ενεργός κατά μέσο όρο 69.98 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 14

#29: Australian Shepherd

Ενεργός κατά μέσο όρο 70.2 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 15

#28: Poodle mix

Ενεργός κατά μέσο όρο 70.41 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 16

#27: Standard Poodle

Ενεργός κατά μέσο όρο 70.51 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 17

#26: Bernese Mountain Dog

Ενεργός κατά μέσο όρο 70.99 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 18

#26: Samoyed

Ενεργός κατά μέσο όρο 71.47 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 19

#20: Black and Tan Coonhound

Ενεργός κατά μέσο όρο 72.06 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 20

#23: Miniature Pinscher

Ενεργός κατά μέσο όρο 72.85 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 21

#22: Standard Goldendoodle

Ενεργός κατά μέσο όρο 73.19 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 22

#21: Border Collie

Ενεργός κατά μέσο όρο 73.26 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 23

#20: English Springer Spaniel

Ενεργός κατά μέσο όρο 73.78 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 24

#19: Miniature Schnauzer

Ενεργός κατά μέσο όρο 74.19 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 25

#18: Australian Cattle Dog

Ενεργός κατά μέσο όρο 74.56 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 26

#17: Jack Russell Terrier

Ενεργός κατά μέσο όρο 74.65 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 27

#16: Treeing Walker Coonhound

Active an average of 77.31 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 28

#15: Dalmatian

Ενεργός κατά μέσο όρο 77.85 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 29

#14: German Shepherd

Active an average of 79.31 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 30

#13: Pointer mix

Ενεργός κατά μέσο όρο 79.73 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 31

#12: Bluetick Coonhound

Active an average of 79.88 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 32

#11: Bloodhound

Ενεργός κατά μέσο όρο 80.23 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 33

#10: Yorkshire Terrier

Ενεργός κατά μέσο όρο 84.22 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 34

#9: Doberman Pinscher

Ενεργός κατά μέσο όρο 84.9 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 35

#8: Alaskan Klee Kai

Ενεργός κατά μέσο όρο 86.72 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 36

#7: English Setter

Ενεργός κατά μέσο όρο 88.2 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 37

#6: Vizsla

Ενεργός κατά μέσο όρο 88.8 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 38

#5: Weimaraner

Ενεργός κατά μέσο όρο 90.32 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 39

#4: Miniature Australian Shepherd

Ενεργός κατά μέσο όρο 91.54 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 40

#3: Brittany Spaniel

Ενεργός κατά μέσο όρο 94.13 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 41

#2: German Shorthaired Pointer

Ενεργός κατά μέσο όρο 100.78 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 42

 

#1: Belgian Malinois

Ενεργός κατά μέσο όρο 102.86 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τις πιο ενεργές ράτσες σκυλιών στις ΗΠΑ - Εικόνα 43

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ