Μέχρι 1η Ιουνίου οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αθήνας

Ποια δικαιολογητικά καλούνται να προσκομίσουν οι αιτούντες

Παρατείνεται έως και την 1η Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Πειραιώς 35 καθημερινά 9:30-13:00, εκτός Παρασκευής.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται και κατά το Σάββατο 31 Μαΐου και την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. 

Δικαιολογητικά
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι αιτούντες θα πρέπει να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων και καλούνται να προσκομίζουν σε αντίγραφα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
– Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος.
– Διαβατήριο και Άδειες Διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο από 6 μήνες). Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από την χώρα προέλευσης απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου περί μη έκδοσης και ληξιαρχική πράξη γάμου του αιτούντος και γέννησης για τα τέκνα της οικογένειας.
– Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1 θεωρημένο από την εφορία μέχρι την λήξη του τρέχοντος έτους κατάθεσης ή Βιβλιάριο Απορίας για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας.
– Κάρτα Ανεργίας (εφόσον υπάρχει).
– Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το σπίτι ενοικιάζεται ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (στο όνομα του αιτούντος).
– Πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω (εφόσον υπάρχει).
– Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε περίπτωση που διαμένει ή είναι δημότης σε άλλο Δήμο εκτός του Δήμου Αθηναίων.
– Η επιλογή των ωφελούμενων του προγράμματος θα γίνει με κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 συμβάλλοντας στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης 200 απόρων οικογενειών και μοναχικών ατόμων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ