ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων Δημοσίου την Τρίτη

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 (Τ+3)

Τη διενέργεια δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων (λήξεως 18 Αυγούστου 2014) του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατ. ευρώ, εξήγγειλε για την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 (Τ+3) ενώ οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του κανονισμού των βασικών διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μμ της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ