ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 1 δισ. στις 6 Μαΐου

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 (Τ+3)

Ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ θα επιχειρήσει να αντλήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μέσω έκδοσης εξάμηνων εντόκων γραμματίων την ερχόμενη Τρίτη.

Όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση, «την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 7 Νοεμβρίου 2014».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ