Πράσινο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις νέες μετοχές της Eurobank

Ενέκρινε το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τη δημόσια προσφορά μέχρι και 954.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank Ergasias

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά μέχρι και 954.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank Ergasias και για την εισαγωγή μέχρι και 8.592.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που προκύπτουν από την από 12.4.2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Οι νέες μετοχές που θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, περιλαμβάνουν και αυτές που πρόκειται να διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «ΚΥΠΡΟΥ Χρηματιστηριακή A.Ε.Π.Ε.Υ.», μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΘΕΜΙΣΤ. ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ A.Ε.Π.Ε.Υ.», μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ