Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood

Και δεν τους φαίνεται…

Charlize Theron (1.78μ)  Sean Penn (1.73μ).

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 1

Blake Lively (1.78μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 2

Khloe Kardashian’s (1.78μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 3

Nicole Kidman (1.80μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 4

Taylor Swift (1.80μ)  Liam Hemsworth (1.90μ).

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 5

Tilda Swinton (1.83μ) Bill Murray (1.88μ).

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 6

Quentin Tarantino (1.85μ),  Uma Thurman (1.83μ).

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 7

Brooke Shields (1.83μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 8

Jane Lynch’s (1.83μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 9

Geena Davis (1.83μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 10

Jim Carrey (1.88μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 11

Conan O’Brien (1.93μ).

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 12

Eva Longoria (1.57μ),  Joel McHale(1.93μ).

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 13

Chevy Chase (1.93μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 14

Bob Saget (1.93μ),  Mary Kate και Ashley Olsen (1.52μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 15

Jason Segel (1.93μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 16

Howard Stern (1.96μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 17

Famke Janssen (1.83μ) , Liam Neeson (1.93μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 18

Christopher Lee (1.95μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 19

Vince Vaughn(1.95μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 20

Tyler Perry (1.95μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 21

Peter Mayhew (2.21 μ), Harrison Ford (1.85μ).

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 22

Sigourney Weaver (1.80μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 23

Jeff Goldblum (1.93μ)

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 24

Julia Roberts (1.78μ), Tim Robbins (1.96μ).

Οι ψηλότεροι διάσημοι του Hollywood - Εικόνα 25

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ