Σε 297.400 έλεγχους θα προχωρήσει η ΓΓΔΣ το 2014

Τι προβλέπει το το επιχειρησιακό σχέδιο 2014-2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα

Σε 297.400 ελέγχους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής αναμένεται να προχωρήσει εντός του 2014 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μέσω των ελεγκτικών της μηχανισμών.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο 2014-2015 της ΓΓΔΕ, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, προγραμματίζονται οι εξής έλεγχοι:

-Διενέργεια 500 ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων μέσα στο 2014, με στόχο να εισπραχθεί το 65% των εσόδων που θα βεβαιωθούν.
-Διενέργεια 680 μερικών ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων με ποσοστό είσπραξης επίσης 65%.
-Διενέργεια 720 μερικών ελέγχων φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου με στόχο να εισπραχθεί ένα από τα δύο ευρώ που θα βεβαιωθούν.
-Διενέργεια 63.000 ελέγχων πρόληψης από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων.
-Διενέργεια 17.000 ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ.
-Διενέργεια 4.000 ελέγχων από τις ΔΟΥ.
-Διενέργεια 10.000 μερικών ελέγχων από τις ΔΟΥ.
-Διενέργεια 1.500 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις ΔΟΥ.

Τα τελωνεία θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 200.000 ελέγχους.

Παράλληλα, αναφορικά με τους στόχους για τις εισπράξεις το σχέδιο προβλέπει:

-Είσπραξη 2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές.
-Είσπραξη του 25% των ληξιπρόθεσμων νέων οφειλών.
-Εισπράξεις 30,9 δισ. ευρώ προ επιστροφών φόρων από τις ΔΟΥ.
-Εισπράξεις 12,1 δισ. ευρώ προ επιστροφών φόρων από τα Τελωνεία.

Στους άξονες των παρεμβάσεων που προβλέπει το Σχέδιο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης περιλαμβάνονται:

-Αύξηση της δυναμικότητας για εισπράξεις μέσω της βελτίωσης του θεσμικού και νομικού πλαισίου, των διαδικασιών, των μηχανογραφικών συστημάτων, των μεθόδων είσπραξης και της εξειδίκευσης των στελεχών.

-Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των εισπράξεων σε ΔΟΥ και Τελωνεία.

-Ενίσχυση εφαρμογής των ενεργειών ηλεκτρονικών εισπράξεων.

-Βελτίωση των μεθόδων αναγκαστικής είσπραξης.

-Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων με την εισαγωγή πιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης κινδύνου και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων.

-Αύξηση της ικανότητας του ελέγχου μέσω αποτελεσματικότερων δομών, βελτίωσης του νομικού πλαισίου, ενίσχυση του αριθμού και της εκπαίδευσης του ειδικευμένου προσωπικού.

-Ανάπτυξη εξειδικευμένων μονάδων και διαδικασιών ελέγχου.

-Αποκάλυψη και καταπολέμηση περιπτώσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, κυκλικής απάτης, λαθρεμπορίου και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

-Προσανατολισμός σε δομές ομάδων έργου για τη διενέργεια ελέγχων.

-Έμφαση σε δράσεις για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, προστασίας της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

-Επέκταση της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών / συναλλαγών.

-Ανάπτυξη και εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

-Ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών για κατηγορίες φορολογουμένων.

-Ανάπτυξη δέσμευσης για την εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές του με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές.

-Βελτίωση διαχείρισης ενστάσεων / αντιδικιών και διοικητικής επίλυσης διαφορών.

-Προώθηση ενεργειών και ανάπτυξη επικοινωνίας για την ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης.

-Υιοθέτηση ενεργειών υποστήριξης της οικονομικής δραστηριότητας.

-Ενίσχυση της αυτονομίας της Γενικής Γραμματείας.

-Ενθάρρυνση συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων.

-Σχεδιασμός και εφαρμογή νέας αποτελεσματικής οργανωτικής δομής για την Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση.

-Ανάπτυξη και υλοποίηση απλοποιημένων, ευέλικτων και διαφανών φορολογικών και τελωνειακών διαδικασιών.

-Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων.

-Ανάπτυξη στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού και εκπαίδευσης.

-Εντοπισμός και πάταξη κάθε μορφής διαφθοράς και προώθηση του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας.

-Άσκηση διοίκησης μέσω στόχων και υιοθέτηση δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας.

-Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κινδύνων.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ