Στο 5,46% αυξήθηκε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Μικρές διακυμάνσεις παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2014, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων με αποτέλεσμα το επιτοκιακό περιθώριο να αυξηθεί κατά 4 μονάδες βάσης και να διαμορφωθεί στις 3,70 εκατοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,76%, το Μάρτιο του 2014, από 1,74% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,33%, ενώ το αντίστοιχο από επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή άνοδο κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,38%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,81%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,46%, το Μάρτιο του 2014. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,65%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 7,81%.

Το Μάρτιο του 2014, τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 7,23% και 9,15%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 39 μονάδες βάσης στο 6,39% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε οριακά κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,85% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 5,57% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και δαμορφώθηκε στο 2,95%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Μάρτιο του 2014, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Tο επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στις 3,68 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, το Μάρτιο του 2014, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,96%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,88%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,02%. Τα αντίστοιχα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων παρέμειναν επίσης ουσιαστικά αμετάβλητα στο 4,71% και 5,75% αντίστοιχα.

Το Μάρτιο του 2014, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) και των δανείων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 1,90% και στο 5,58% αντίστοιχα.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ