Τι απαντά το ΥΠΟΙΚ για το ν/σχ για τον αιγιαλό

Το νομοσχέδιο δεν θίγει υφιστάμενες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, οι οποίες είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ, σημειώνει το ΥΠΟΙΚ

Ουδεμία σχέση με το πνεύμα αλλά και το γράμμα του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό έχουν οι επιμέρους ενστάσεις και αιτιάσεις, οι οποίες αποδίδουν στο υπουργείο Οικονομικών πρόθεση καταστρατήγησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο δεν θίγει υφιστάμενες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, οι οποίες είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι προτάσεις για την αναμόρφωση του ισχύοντος νόμου 2971/2001 για τον αιγιαλό τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση στις 14 Απριλίου 2014 και έλαβαν χρόνο παράτασης έως τις 13 Μαΐου 2014, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προτάσεις και παρατηρήσεις.  

"Η μέχρι τώρα διαδικασία διαβούλευσης κατέδειξε ισχυρό ενδιαφέρον εκ μέρους πολιτών και αρμόδιων φορέων και η σχετική έκθεση διαβούλευσης με όλες τις υποβληθείσες προτάσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην τελική διαμόρφωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων", επισημαίνει το υπουργείο.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την περιβαλλοντική προστασία των ελληνικών ακτών, μέσω της δραστικής αντιμετώπισης κατασκευαστικών αυθαιρεσιών, που συχνά παρατηρούνται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης, εξαιτίας της ελλιπούς χάραξης.  Σήμερα η χάραξη αιγιαλού καλύπτει μόλις το 10% της ακτογραμμής της χώρας. "Όσοι αντιτίθενται στην απόφαση για χάραξη αιγιαλού σε όλη την επικράτεια, συμβάλλουν στη διαιώνιση του σημερινού αδιαφανούς καθεστώτος και υποσκάπτουν την προσπάθεια της χώρας για απαλλαγή από πρακτικές του παρελθόντος που υποβάθμισαν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον", προσθέτει το υπουργείο.

Επισημαίνει, επίσης, ότι καμία αυθαίρετη κατασκευή που δεν θα επιτρεπόταν να κατασκευαστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δε νομιμοποιείται.  Αυτό σημαίνει ότι δεν νομιμοποιούνται σε καμία περίπτωση κατοικίες ή άλλα κτίσματα για τα οποία δεν θα μπορούσε να έχει δοθεί άδεια υπό το ισχύον καθεστώς του ν.2971/2001 ή του νέου νόμου.

"Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση ενός νέου σύγχρονου τρόπος χάραξης του αιγιαλού στο σύνολο της επικράτειας εντός έξι μηνών, με αντικειμενικά κριτήρια που προκύπτουν από την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.. Η χάραξη αιγιαλού στο σύνολο της χώρας προφανώς θα συμβάλει, πέρα από τον περιορισμό των κάθε είδους παραβιάσεων κατά μήκος της ακτογραμμής της χώρας, και στην ενίσχυση, εντός αυστηρού πλαισίου, αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές εξορθολογίζεται επίσης το σύστημα πολλαπλών  αδειοδοτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, που ενθάρρυνε τη γραφειοκρατία, την αυθαίρετη δόμηση καθώς και φαινόμενα διαφθοράς. Ο απλούστερος τρόπος αδειοδότησης σε καμία περίπτωση δεν τίθεται εις βάρος των περιβαλλοντικών όρων. Απαραίτητη προϋπόθεση που διέπει το σύνολο των άρθρων του νομοσχεδίου, είναι η υποβολή περιβαλλοντολογικής μελέτης, πριν οποιαδήποτε μορφή παραχώρησης, έργου ή χρήσης, του χώρου του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας. Η δε πρόσβαση του κοινού στην παραλία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και καμία διάταξη του νομοσχεδίου δεν θίγει την άσκησή του.

Το σύνολο του νομοσχεδίου εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο παραμένει καθ’όλα αρμόδιο για την περιβαλλοντική προστασία του αιγιαλού και της παραλίας. Και φυσικά, τα δύο υπουργεία Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ θα συνδιαμορφώσουν και τις τελικές διατάξεις που θα κατατεθούν στη Βουλή", καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

 

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ