Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος…

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος…

Μια συλλογή φωτογραφιών με θέμα την Αμερική και τους Αμερικάνους με αφορμή την 4η Ιουλίου, που με ένα σατυρικό τρόπο αναδεικνύουν κάποιες άσχημες ή  υπερβολικές εκφάνσεις της νοοτροπίας αυτού του λαού…

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 1

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 2

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 3

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 5

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 6

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 7

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 8

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 9

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 10

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 11

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 12

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 13

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 14

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 15

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 16

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 17

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 18

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 19

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 20

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 21

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 22

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 23

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 24

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 26

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 27

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 28

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 29

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 30

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 31

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 32

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 33

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 34

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 35

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 37

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 38

 

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 40

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 41

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 42

Ζήτω η Αμερική, ζήτω το έθνος... - Εικόνα 43

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ