-

Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση)

Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση)
Χιούμορ

Τα αγάλματα αυτά λέγονται Gargoyle και είναι στοιχείο της αρχιτεκτονικής πολλά χρόνια τώρα.

Σήμερα τα βλέπουμε με μια διαφορετική ματιά!

Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση)

1.

Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση) - Εικόνα 1

2.

Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση) - Εικόνα 2

3. Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση) - Εικόνα 3 4. Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση) - Εικόνα 4 5. Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση) - Εικόνα 5 6. Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση) - Εικόνα 6

7. Αγάλματα με συνάχι (στην καλύτερη περίπτωση) - Εικόνα 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ