Ο αληθινός ‘ανθρωπος και ο ψεύτικος

Ο Αληθινός 'Ανθρωπος και ο Ψεύτικος
Σχέσεις
Ψυχολογία

Στη ζωή μας θα συναντήσουμε πολλούς ανθρώπους που είτε είναι επιλογή μας είτε δεν είναι θα έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.

Στην σημερινή εποχή όπου η ειλικρίνεια και η ευθύτητα είναι είδη προς εξαφάνιση θα ήταν καλό να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τους ψεύτικους από τους αληθινούς ανθρώπους.

Ο Αληθινός ‘Ανθρωπος και ο Ψεύτικος

Σε αυτά τα οκτώ συγκριτικά σκίτσα θα δούμε τα πιο έντονα χαρακτηριστικά των αληθινών και των ψεύτικων ανθρώπων που συναντάμε στη ζωή μας. Σκίτσα που θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε καλύτερα καταστάσεις που ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά.

Ο Αληθινός 'Ανθρωπος και ο Ψεύτικος - Εικόνα 1

Ο Αληθινός 'Ανθρωπος και ο Ψεύτικος - Εικόνα 2

Ο Αληθινός 'Ανθρωπος και ο Ψεύτικος - Εικόνα 3

Ο Αληθινός 'Ανθρωπος και ο Ψεύτικος - Εικόνα 4

Ο Αληθινός 'Ανθρωπος και ο Ψεύτικος - Εικόνα 5

Ο Αληθινός 'Ανθρωπος και ο Ψεύτικος - Εικόνα 6

Ο Αληθινός 'Ανθρωπος και ο Ψεύτικος - Εικόνα 7

Ο Αληθινός 'Ανθρωπος και ο Ψεύτικος - Εικόνα 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ