-

Αντίχειρες και όπλα: αντικαθιστώντας τα όπλα των ταινιών με Thumbs up!

Αντίχειρες και Όπλα: Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...!

Η βία δεν είναι λύση…

Και μην απαντήσετε κάτι για τη Λία εσείς οι ετοιμόλογοι!

Αντίχειρες και Όπλα: Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up…!

Δείτε πώς θα ήταν διάσημες “ένοπλες¨σκηνές από δημοφιλείς ταινίες, αν οι πρωταγωνιστές, αντί να σημάδευαν με όπλο, έκαναν thumbs up…

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 1

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 2

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 3

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 4

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 5

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 6

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 7

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 8

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 9

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 10

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 11

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 12

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 13

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 14

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 15

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 16

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 17

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 18

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 19

Αντίχειρες και Όπλα Αντικαθιστώντας τα Όπλα των Ταινιών με Thumbs Up...! - Εικόνα 20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ