-

Πως είναι η ζωή, με την Kendall Jenner!

Πως είναι η ζωή, με την Kendall Jenner!
Photoshop

Ο Kirby είναι ένας master στο Photoshop, που κρυφά είναι το “αδελφικό δίδυμο”» της Kendall Jenner και κάνει μαζί της παρέα έξω, χωρίς αυτή να το γνωρίζει.

Πως είναι η ζωή, με την Kendall Jenner!

Ο Kirby έχει συγκεντρώσει και αυτός μια μεγάλη βάση, 450.000 οπαδών, στο Instagram βάζοντας τον εαυτό του σε διάφορες εικόνες της celebrity. Οι άνθρωποι απλά αγαπούν το πόσο καλός είναι σε αυτό που κάνει και το πώς κάνει μερικές φωτογραφίες, να φαίνονται ακόμα καλύτερες από ό, τι ήταν πριν.

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 1

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 2

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 3

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 5

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 6

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 7

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 8

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 9

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 10

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 11

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 12

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 13

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 14

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 15

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 16

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 17

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 18

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 19

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 20

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 21

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 22

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 23

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 24

5Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 25

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 26

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 27

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 28

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 29

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 30

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 31

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 32

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 33

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 34

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 35

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 36

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 37

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 38

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 39

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 40

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 41

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 42

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 43

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 44

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 45

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 46

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 47

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 48

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 49

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 50

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 51

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 52

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 53

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 54

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 55

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 56

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 57

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 58

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 59

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 60

Πως είναι η ζωή με την Kendall Jenner - Εικόνα 61

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ