Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς
Art
Comics-Anime-Cartoons
Ψυχολογία

Ο Joao Rocha, ένας Πορτογάλλος καλλιτέχνης, ασχολήθηκε με το γνωστό θέμα “Υπάρχουν 2 ειδών άνθρωποι”

Τα σκίτσα του είναι απλά και εντός θέματος

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς

Τι λέτε:

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 1

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 2

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 3

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 4

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 5

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 6

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 7

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 8

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 9

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 10

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 11

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 12

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 13

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 14

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 15

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 16 

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 17

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 18

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 19

Εσείς με ποιόν τρόπο σκέπτεστε; Ο Joao Rocha εικονογράφησε 2 από αυτούς - Εικόνα 20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ