-

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός “πρωταθλήματος” για..Τρίχες!

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός "πρωταθλήματος" για ... τρίχες !!!

Εσείς το ξέρατε ότι οντως υπάρχει διαγωνισμός γενειάδας και μουστακιού και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα ?

Όχι ε,δείτε παρακάτω κάποιες απο τις καλύτερες συμμετοχές …

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 1

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 2

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 3

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 4

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 5

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 6

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 7

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 8

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 9

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 10

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 11

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 12

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 13

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 14

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 15

Οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι ενός πρωταθλήματος για ... τρίχες !!! - Εικόνα 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ