-

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική

Για αυτούς που ψάχνουν ένα ήρεμο κατοικίδιο.

#42: Anatolian Shepherd

Δραστήριος κατά μέσο όρο 66.45 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 1

#41: Beagle

Δραστήριος κατά μέσο όρο 66.16 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 2

#40: Pomeranian

Δραστήριος κατά μέσο όρο  66.11 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 3

#39: Standard Labradoodle

Δραστήριος κατά μέσο όρο  65.59 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 4

#38: Cockapoo

Δραστήριος κατά μέσο όρο 64.72 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 5

#37: Chihuahua

Δραστήριος κατά μέσο όρο 64.37 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 6

#36: Basenji

Δραστήριος κατά μέσο όρο 64.33 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 7

#35: Labrador Retriever

Δραστήριος κατά μέσο όρο 64.24 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 8

#34: Rhodesian Ridgeback

Δραστήριος κατά μέσο όρο 63.83 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 9

#33: Rottweiler

Δραστήριος κατά μέσο όρο 63.41 λεπτά την ημέρα.

10Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 10

#32: Pug

Δραστήριος κατά μέσο όρο 62.53 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 11

#31: Siberian Husky

Δραστήριος κατά μέσο όρο 62.43 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 12

#30: Havanese

Δραστήριος κατά μέσο όρο 61.84 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 13

#29: Dachshund

Δραστήριος κατά μέσο όρο 61.35 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 14

#28: Great Pyrenees

Δραστήριος κατά μέσο όρο 61.28 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 15

#27: American Staffordshire Terrier

Δραστήριος κατά μέσο όρο 60.56 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 16

#26: Golden Retriever

Δραστήριος κατά μέσο όρο 59.53 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 17

#25: Cairn Terrier

Δραστήριος κατά μέσο όρο 58.6 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 18

#24: Alaskan Malamute

Δραστήριος κατά μέσο όρο 58.19 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 19

#23: French Bulldog

Δραστήριος κατά μέσο όρο 58 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 20

#22: Whippet

Δραστήριος κατά μέσο όρο 57.21 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 21

#21: American Foxhound

Δραστήριος κατά μέσο όρο 56.98 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 22

#20: Soft Coated Wheaten Terrier

Δραστήριος κατά μέσο όρο 56.72 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 23

#19: Pembroke Welsh Corgi

Δραστήριος κατά μέσο όρο 56.51 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 24

#18: Greyhound

Δραστήριος κατά μέσο όρο 56.42 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 25

#17: Collie mix

Δραστήριος κατά μέσο όρο 56.31 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 26

#16: American Bulldog

Δραστήριος κατά μέσο όρο 56.06 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 27

#15: Shih Tzu

Δραστήριος κατά μέσο όρο 55.67 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 28

#14: Saint Bernard

Δραστήριος κατά μέσο όρο 55.39 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 29

#13: Cavalier King Charles Spaniel

Δραστήριος κατά μέσο όρο 55.17 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 30

#12: Shetland Sheepdog

Δραστήριος κατά μέσο όρο 54.56 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 31

#11: American Pit Bull Terrier

Δραστήριος κατά μέσο όρο 54.11 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 32

#10: Chinese Shar-Pei

Δραστήριος κατά μέσο όρο 53.61 minutes a day.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 33

#9: Shiba Inu

Δραστήριος κατά μέσο όρο 52.44 λεπτά την ημέρα

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 34

#8: West Highland White Terrier

Δραστήριος κατά μέσο όρο 50.73 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 35

#7: Cocker Spaniel

Δραστήριος κατά μέσο όρο 50.46 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 36

#6: Puggle

Δραστήριος κατά μέσο όρο 47.49 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 37

#5: Basset Hound

Δραστήριος κατά μέσο όρο 47.47 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 38

#4: Akita

Δραστήριος κατά μέσο όρο 44.83 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 39

#3: Newfoundland

Δραστήριος κατά μέσο όρο 44.64 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 40

#2: Bulldog mix

Δραστήριος κατά μέσο όρο 44.31 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 41

#1: Chow Chow

Δραστήριος κατά μέσο όρο 43.36 λεπτά την ημέρα.

Μια λίστα με τα λιγότερο δραστήρια σκυλιά στην Αμερική - Εικόνα 42

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ