-

Μυστηριώδη μοτίβα σε παραλίες που οι επιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν!

Μυστηριώδη Μοτίβα σε Παραλίες που οι Επιστήμονες δεν Μπορούν να Εξηγήσουν...!
Μυστήρια
Φύση

Αυτοί οι μυστηριώδεις σχηματισμοί, οι οποίοι καλούνται παραλιακά φύματα (προεξοχές), έχουν παρατηρηθεί σε διαφορετικές παραλίες, όπως η παραλία στο Dorset της Αγγλίας.

Ο βασικός λόγος που θεωρούνται μυστηριώδεις είναι ότι οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμα να κατανοήσουν πλήρως πώς δημιουργήθηκαν…

Τα παραλιακά φύματα, τα οποία συνήθως παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ή μετά από καταιγίδα, είναι αρκετά ασυνήθιστα, καθώς η απόστασή τους έχει παρατηρηθεί να είναι ομοιόμορφη και τακτική.

Αν δεν πιστεύετε στους εξωγήινους, υπάρχουν δύο επικρατούσες θεωρίες για το σχηματισμό τους…

Ακτή Jurassic, Ντόρσετ, Αγγλία

Μυστηριώδη Μοτίβα σε Παραλίες που οι Επιστήμονες δεν Μπορούν να Εξηγήσουν...! - Εικόνα 1

Φωτογραφία: Dr Stanislav Shmelev

Μυστηριώδη Μοτίβα σε Παραλίες που οι Επιστήμονες δεν Μπορούν να Εξηγήσουν...! - Εικόνα 2

Φωτογραφία: leenaj

Η πρώτη θεωρία περιλαμβάνει τη διαδραστικότητα μεταξύ των φυσιολογικών κυμάτων που πλησιάζουν στην ακτή και των κυμάτων που σχηματίζονται κάθετα προς την ακτή.

Οι αλληλεπιδράσεις των δύο ειδών κυμάτων σχηματίζουν σημεία με σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους αλλά διαφορετικές κυματικές εντάσεις.

Μυστηριώδη Μοτίβα σε Παραλίες που οι Επιστήμονες δεν Μπορούν να Εξηγήσουν...! - Εικόνα 3

Παραλία Palomarin, Point Reyes, ΗΠΑ

Μυστηριώδη Μοτίβα σε Παραλίες που οι Επιστήμονες δεν Μπορούν να Εξηγήσουν...! - Εικόνα 4

Φωτογραφία: David Abercrombie

Η δεύτερη θεωρία βασίζεται στην θεωρία της “αυτο-οργάνωσης” και υποστηρίζει ότι τα φύματα είναι το αποτέλεσμα επιδράσεων των συνηθισμένων κυμάτων, του ρεύματος και των αλληλεπιδράσεων με την άμμο στο χρόνο, που οδηγούν στη δημιουργία βρόγχων ανάδρασης.

Μυστηριώδη Μοτίβα σε Παραλίες που οι Επιστήμονες δεν Μπορούν να Εξηγήσουν...! - Εικόνα 5

Φωτογραφία: David Abercrombie

Ringstead Bay, Ντόρσετ, Αγγλία

Μυστηριώδη Μοτίβα σε Παραλίες που οι Επιστήμονες δεν Μπορούν να Εξηγήσουν...! - Εικόνα 6

Φωτογραφία: RHughes5

Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι και οι δύο θεωρίες θα μπορούσαν να ισχύουν ταυτόχρονα και να αποτελούν το αίτιο και τον τρόπο δημιουργίας των περίεργων σχηματισμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ