-

Πορτρέτα eφηβων ιθαγενών αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους!

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!!
Ιστορία
Ομορφιά
Φωτογραφία

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!!

Αυτά τα σπάνια και πανέμορφα πορτρέτα των νεαρών Ιθαγενών Αμερικανίδων ελήφθησαν από τα τέλη της δεκαετίας του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά παρά το γεγονός ότι είναι πάνω από έναν αιώνα παλιές, πολλές από αυτές εξακολουθούν να είναι πολυ καλά συντηρημένες.

Οι γυναίκες ήταν σεβαστά πρόσωπα στην παραδοσιακή κουλτούρα των Ιθαγενών, και παρόλο που γενικά είχαν διαφορετικούς ρόλους από τους άνδρες, συχνά είχαν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς. Συνήθως τους ανήκε το σπίτι μαζί με τα πάντα σ’ αυτό, και σε ορισμένες φυλές, ενώ ο επικεφαλής ήταν άντρας, οι γυναίκες ήταν υπεύθυνες για την εκλογή του.

Επειδή οι δραστηριότητες των γυναικών θεωρήθηκαν κεντρικής σημασίας για την ευημερία της κοινότητας, αυτό τους έδωσε ένα κομμάτι της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, και ακόμα και σήμερα περίπου το 25% των Ιθαγενών φυλών που αναγνωρίζονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών οδηγούνται από γυναίκες .

#1 Marcia Pascal, Half-cherokee, Daughter Of U.s. Army Officer George W. Paschal, 1880s

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 1

#2 O-o-be, The Kiowas, 1894

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 4

#3 Native American Girl, 1870-1900

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 7

#4 Gertrude Three Finger, Cheyenne, 1869-1904, By William E. Irwin

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 9

 

#5 Native American Girl In Traditional Dress

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 12

#6 Hattie Tom, Apache, 1899, By Frank A. Rinehart

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 15

#7 Elsie Vance Chestuen, Chiricahua

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 17

#8 Unidentified Native American Girl, Lakota, 1890

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 19

#9 Cherokee Nanyehi, Lakota

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 22

#10 A Young Ute Woman, 1880-1900

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 24

#11 Tsawatenok Girl, 1914, By Edward Curtis

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 27

#12 Taos Pueblo Tribe Girl, 1880-1890

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 29

#13 Lizzie Long Wolf As A Performer In Buffalo Bill’s Wild West Show, 1886

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 31

#14 Hopi Girl, 1895

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 33

#15 A Kiowa Girl, 1892

Πορτρέτα eφηβων Ιθαγενών Αμερικανίδων που αναδεικνύουν την μοναδική ομορφιά και το στύλ τους !!! - Εικόνα 36

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ