-

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο
Φωτογραφία

Μια συλλογή που υμνεί τις γραμμές του ανθρωπίνου σώματος, σε ασπρόμαυρη λήψη και πολύ ατμοσφαιρική αίσθηση…

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Elisa Lazo de Valdez

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

ανώνυμος

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

ανώνυμος

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

A. Khleborob

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Anna Berkoz

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Aleksandr Savichev

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

David Hilton

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Geoffrey V. Brown

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Howard Schatz

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Ilina Vicktoria

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

James Houston

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Ray Massey

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Lars Botten

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Lou Blanc

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Martin Wieland

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Rafael Hernandez

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Rick Jolson

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Stephen Perry

Ψυχή τε και σώματι: Ο άνθρωπος σε ασπρόμαυρο πλάνο

Thanh Nguyen

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ