-

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland
Disney
Απίστευτα
Φωτογραφία

Πίσω στο 1955, έτσι έμοιαζαν τα εγκαίνια της Disneyland.

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland

Δείτε τις φωτογραφίες:

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 1

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 2

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 3

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 4

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 5

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 6

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 7

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 8

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 9

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 10

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 11

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 12

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 13

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 14

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 15

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 16

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 17

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 18

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 19

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 20

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 21

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 22

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 23

Σαγηνευτικές φωτογραφίες από την ημέρα έναρξης της Disneyland - Εικόνα 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ