-

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά
Ομορφιά
Τότε και Σήμερα

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά:

Jayne Mansfield

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 1

Betty Grable

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 2

Marilyn Monroe

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 3

Lucille Ball

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 4

Ava Gardner

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 5

Grace Kelly

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 6

Hedy Lamarr

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 7

Jane Fonda

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 8

Vivian Leigh

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 9

Sophia Loren

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 10

Susan Hayward

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 11

Rita Hayworth

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 12

Lauren Bacall

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 13

Audrey Hepburn

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 14

Jane Russell

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 15

Elizabeth Taylor

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 16

Judy Garland

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 17

Dorothy Dandridge

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 18

Veronica Lake

Σύμβολα ομορφιάς και θηλυκότητας από τα παλιά - Εικόνα 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ