Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά
Pets
Φωτογραφία

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά

Μια νέα σειρά από φωτογραφίες  σκύλων που προσπαθούν να πιάσουν τις λιχουδιές τους και που είναι δημιούργημα του Γερμανού φωτογράφου Christian VIELER.

Δείτε τις μοναδικά αστείες φάτσες που αιχμαλώτησε ο φακός του.

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 1

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 2

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 3

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 4

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 5

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 6

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 7Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 8

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 9

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 10

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 11

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 12

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 13

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 14Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 15

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 16

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 17

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 18

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 19

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 20

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 21

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 22

 

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 23

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 24

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 25

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 26

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 27

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 28

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 29

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 30

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 31

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 32

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 33

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 34

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 35

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 36

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 37

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 38

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 39

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 40

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 41

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 42

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 43

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 44

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 45

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 46

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 47

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 48

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 49

 

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 50

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 51

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ