-

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά
Φωτογραφία

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά

Μια νέα σειρά από φωτογραφίες  σκύλων που προσπαθούν να πιάσουν τις λιχουδιές τους και που είναι δημιούργημα του Γερμανού φωτογράφου Christian VIELER.

Δείτε τις μοναδικά αστείες φάτσες που αιχμαλώτησε ο φακός του.

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 1

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 2

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 3

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 4

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 5

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 6

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 7Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 8

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 9

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 10

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 11

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 12

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 13

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 14Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 15

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 16

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 17

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 18

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 19

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 20

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 21

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 22

 

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 23

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 24

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 25

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 26

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 27

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 28

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 29

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 30

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 31

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 32

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 33

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 34

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 35

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 36

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 37

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 38

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 39

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 40

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 41

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 42

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 43

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 44

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 45

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 46

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 47

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 48

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 49

 

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 50

Σκυλίσιες φάτσες όταν προσπαθούν να πιάσουν μια λιχουδιά - Εικόνα 51

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ